en_GBru_RU
Energie

Funcţiile BALANS:

 

 • extragerea automată la distanţă a datelor de pe contoarele de electricitate
 • transmiterea automată a datelor pe server prin canalul GSM/GPRS şi Inernet;
 • salvarea datelor de pe contoarele cu energie termică în baza de date în fiecare zi la fiecare oră;
 • afişarea consumului de energie termică în formă de tabel şi grafic pe calculatorul operatorului;
 • generarea rapoartelor privind cantităţii de consum a electricităţii în formate diferite;
 • deconectarea de la distanţă a consumatorului în cazul de neachitare sau avarii (cu adaptor și contactor opțional);
 • citirea manuală a datelor la distanţă cu ajutorul terminalului cu transmitere a datelor pe server prin internet (posibil, dar nu se recomandă);
 • softul intră în costul radiomodulului
 • punerea la dispoziţie a serverului DJV-COM atât pentru proiectele pilot cât şi de lucru
 • accesul operatorilor şi consumatorilor la datele de consum prin interfaţa Web în mod protejat

 

electricity_base_en


Sistema este compusă din:

 

 • contorul de electricitate cu ieşiere de impuls (unu sau două contoare la radiomodul) (vezi recomandările pentru folosirea contoarelor de electricitate)
 • radiomodulul D100
 • cerinţele la ieşirea de impulsuri: durata impulsului şi pauza între impulsuri nu mai puţin de 30 ms;
 • concentratorul J100UC complect (varianta opţională cu baterie solară)
 • opţional –sensorul de trecerea “zero» EL_PULSE – cu contol de eșec a tensiunii
 • opţional –sensorul de câmp magnetic EL_PULSE – cu contol a factorilor externi
 • opţional – sensorul de temperatură DTI2x – proiectat pentru a lucra în componenţa radiomodulului D100
 • opțional – AD220K adaptor contactor
 • opţional – contactor cu o tensiune de funcționare 220V şi curent de funcționare la 50 mA
 • soft pentru serverul de comunicare şi serverul bazei de date
 • parola de acces la pagina web a serverului de evidenţă

«BALANS» SOLUȚIE EFICIENTĂ PENTRU O EVIDENŢĂ INTELIGENTĂ