en_GBru_RU
Gaz

Funcţiile BALANS

 

 • extragerea automată la distanţă a datelor de pe contoare;
 • transmiterea automată a datelor pe server prin canalul GSM/GPRS şi Inernet;
 • salvarea datelor de pe contoarele cuj gaz în baza de date în fiecare zi la fiecare oră;
 • afişarea consumului de gaze în formă de tabel şi grafic pe calculatorul operatorului;
 • generarea rapoartelor privind cantităţii de consum a gazului în formate diferite;
 • deconectarea de la distanţă a consumatorului în cazul scurgerilor de gaz (dacă numai supapa şi adaptorul supapei sunt instalate);
 • citirea manuală a datelor la distanţă cu ajutorul terminalului cu transmitere a datelor pe server prin internet (posibil, dar nu se recomandă);
 • softul intră în costul radiomodulului
 • punerea la dispoziţie a serverului DJV-COM atât pentru proiectele pilot cât şi de lucru
 • accesul operatorilor şi consumatorilor la datele de consum prin interfaţa Web în mod protejat

 

 

Sistema este compusă din:

 

 • contorul de gaz cu ieşiere de impuls (1 contor pe abonat) (vezi recomandarea privind folosirea contoarelor de gaz)
 • radiomodulul D100 + sensorul de impulsuri MD-02 (Elster BK), MD-03 (Metrix Helios), MD-04 (AEM GN)
 • concentratorul J100UC complect (varianta opţională cu baterie solară)
 • opţional – adaptorul supapei 220V AD220/50 sau adapterul supapei 9V AD9/1000
 • opţional – supapă 220V (tip Madas) sau supapă 9V (fabricat China) (vezi Secţiunea supape)
 • soft pentru serverul de comunicare şi serverul bazei de date
 • parola de acces la pagina web a serverului de evidenţă

Alegerea corectă : Sistema de analiză prin internet pentru evidenţa gazului, electricității, apei și căldurii „BALANCE”